Jak může doučování pomoci s ovládáním cizího jazyka?

Efektivita_vyuky_cizich_jazyku

Středa, 28. září 2022, 14:40

Čím déle, tím lépe? Toto tvrzení nemusí být vždy pravda. Mnoho z nás má obavy z neúspěchu při studiu cizího jazyka ještě před samotným začátkem. Nejčastěji se demotivujeme a podceňujeme nejen sebe, ale i jazykové kurzy a doučování. Říkají Vám něco věty „Já už jsem na to starý!“ nebo „Já na jazyky nemám hlavu!“?  Tyto pocity většinou pramení z předchozího neúspěchu. Položme však sami sobě pár zásadních otázek. Byla to pouze naše chyba? Nedostatek talentu? Byl běžný systém výuky, který jsme absolvovali ve škole, efektivní? Vyhovoval nám počet studentů ve skupině? Jak často jsme v hodině dostali příležitost mluvit?

Efektivita různých metod výuky cizích jazyků

Ti z Vás, kteří se učili cizí jazyk již na základní či střední škole, jistě potvrdí, že po praktické stránce byla výuka nedostatečná. Krátce po sametové revoluci většina kantorů stále nepociťovala důležitost angličtiny. Dnes už to zní absurdně, ale němčina byla prezentována jako „ten jednodušší a vhodnější“ jazyk, který jsme schopni lépe uplatnit. V dnešní době je naopak naprosto normální, že někteří žáci základních škol zahajují studium angličtiny již v prvním ročníku. Anglický jazyk se stal povinným předmětem pro všechny a usiluje se o jeho osvojení v co nejnižším věku. Jedna věc se jistě u většiny škol od dřívějších dob nezměnila – počet studentů na třídu. Ať už je dělení v rámci abecedy či úrovně, obsazení jednotlivých skupin mnohdy dosahují čísla 15. Při tomto množství studentů je zcela nemožné, aby každý z nich mluvil více než 3 minuty denně. Výuka většinou probíhá s materiály, které mají za úkol střídat každou z jednotlivých jazykových dovedností – čtenípsaníposlechgramatiku a mluvený projev. Je to ovšem právě vlastní vyjadřování v reálných situacích, které dělá většině studentů problém. Tato skutečnost není způsobena ničím jiným, než nedostatkem praxe. Už jste jistě slyšeli o lidech, kteří dříve anglicky hovořili málo nebo vůbec, ale již po tříměsíčním pobytu v cizí zemi byli sebejistí a nedělalo jim problém se v cizím jazyce vyjadřovat. Toto „vhození do vody“ nemusí samozřejmě vyhovovat a přinášet výsledky za krátkou dobu každému. Nicméně to můžeme brát jako důkaz, že používání jazyka v praxi je mnohem užitečnější, než zdlouhavé vyplňování cvičení.

Proč tedy výuka  častěji neprobíhá raději nějakou komunikační metodou? Odpověď vede zpět k počtu studentů. Vyučovací hodina trvá zpravidla 45 minut. Pokud bychom se chtěli každému v patnáctičlenné skupině věnovat alespoň 3 minuty, nezbyl by prostor pro novou látku, opakování, ani pro mechanické procvičení gramatiky, které je občas také nezbytné. Nabízí se otázka, proč tedy na školách nevytvoří menší skupiny studentů? Problém zřejmě tkví v jak v nedostatku personálu a prostorů, tak i ve financování. I kdyby se však tyto záležitosti vyřešily, stále existuje něco jako rámcový vzdělávací program. Jinými slovy, všichni studenti, bez ohledu na jejich vlohy, mají na pochopení probíraného učiva vymezený čas. Studenti jsou v neustálém koloběhu povinností a nesmíme opomenout ani fakt, že mají několik dalších předmětů denně, na které je také vyžadována příprava, a které jsou každým vyučujícím považovány za rovněž důležité. Jejich známka většinou nerozhoduje o dalším kroku učitele, ten je povinen stihnout probrat jistá témata za stanovený čas. Jejich známka dokonce ani nemusí svědčit o jejich praktických schopnostech. Studenti absolvují prezentaci nové látky, procvičení, doplňující aktivity, které usilují o komunikaci či přímé porozumění bez překládání, a následně test. Schází zde jakýkoli prostor pro rozvoj a plnění individuálních potřeb studentů. Neustále se v učivu pokračuje kupředu a mnoho schopných studentů se tak v určitém bodě zasekne.

Jazykové doučování - efektivní pomoc

Jak tedy ovšem pomoci těm, kteří mají zájem o schopnost skutečně ovládat cizí jazyk a mít možnost zdokonalovat se dle svých individuálních potřeb? Začít se učit v jazykové škole je tou nejlepší cestou! Nehledě na to, jaké jste mohli mít známky na základní a střední škole, i jeden rok studia cizího jazyka v jazykovém kurzu Vám může dát tolik, že po praktické stránce doženete premianty bývalé třídy. Je-li Vám dán prostor, který sami potřebujete, je Vám dána i možnost se zdokonalit. Je také důležité uvědomit si, že Vám nikdo nemůže určit časový limit a cíl studia tak dobře, jako Vy sami.

Studium jazyka mimo státní školu je vhodné pro všechny. Jak pro úplné začátečníky, tak pro ty, kteří cizí jazyk už po nějakou dobu studují, ale mají pocit, že se nikam neposouvají a své znalosti v praxi neovládají. Pojďte studovat s námi! Studium cizího jazyka pomocí našeho jazykového doučování Vám dodá možnosti, prostor pro vyjádření a využití jazyka po praktické stránce, zároveň Vás nijak časově neomezuje. Nikdo Vám asi nemůže slíbit, že po dvou letech pauzy si vybavíte všechno, co jste se dříve učili. Nikdo Vám nemůže zaručit, že za rok studia budete perfektně ovládat všechny aspekty cizího jazyka. Možná Vás ani žádný učitel nezvládne během měsíce před odjezdem do Spojených Států naučit „jen se domluvit”. Mnoho lidí přichází do jazykových škol a za soukromými lektory s určitými požadavky na určitou dobu. Většinou však po několika hodinách zjistí, že komunikovat pomocí pouze té slovní zásoby, kterou považovali za užitečnou, není tak jednoduché, a stejně tak se mýlí v tom, jak mocnými kouzelníky učitelé jsou. Psychickým tlakem vzniklým ze stanovené časové hranice se vědomosti nepředávají ani nevstřebávají dobře. Učíme se přece celý život, a učíme se tak, že danou dovednost trénujeme nebo předáváme dále.


Naše rada zní - učte se tak, aby to mělo smysl. Učte se tak, abyste svou slovní zásobu vždy vyzkoušeli uplatnit v praxi a mohli své myšlenky předat dále. Naučte se s námi komunikovat a porozumět ať už angličtině, tak i jiným cizím jazykům!

V případě zájmu o jazykové doučování neváhejte kontaktovat naši referentku jazykového doučování na e-mailu info@jazykovedoucovani.cz či na telefonním čísle +420 774 118 911.

Hlavní menu

Kontaktujte nás

Dokumenty