Kdy začít s výukou angličtiny u dětí?

Vyuka-anglictiny-pro-deti 17. července 2023, 10:30

Studium angličtiny v brzkém věku je v dnešní době velmi populární a přináší s sebou spoustu výhod. Více možností a příležitostí nebo například plynulejší postup ve škole. S brzkým začátkem studia angličtiny ale přichází také překážky, na které mohou na cestě za perfektní jazykovou úrovní rodiče i samotné děti narazit. V dnešním článku si můžete přečíst jak o pozitivech, tak negativech studia angličtiny ve velmi nízkém věku.

Výhody studia angličtiny v brzkém věku

Na rozdíl od dospělých lidí mají děti zhruba do 8 let mnohem lepší schopnost vstřebávat nové informace, umí se učit napodobováním a tudíž jsou schopny velmi dobře napodobovat přízvuk nebo intonaci. V tomto věku je možné za určitých podmínek dosáhnout až na úroveň rodilého mluvčího. Dospělí se do výuky angličtiny už často nutí nebo je jejich povinnost ji absolvovat kvůli práci, produktivita je tudíž nízká, s přibývajícím věkem se snižuje schopnost vstřebávat nové informace a kromě toho se dospělí také často potýkají s ostychem. Děti naopak nemají vytvořeny žádné bloky, při výuce se neostýchají a mohou tak naplno využít svůj potenciál.

Nevýhody studia angličtiny v brzkém věku

Studium angličtiny v brzkém věku s sebou samozřejmě přináší i jisté nevýhody a překážky. Největší úspěch v dosažení co nejvyšší jazykové úrovně mají děti pocházející z bilingvních rodin. Aby bylo studium co nejefektivnější, musí být dítě v kontaktu s cizím jazykem ideálně každý den. Bohužel ale navzdory tomu, že děti lépe a rychleji vstřebávají informace, nejsou schopné dlouho udržet pozornost. Proto je velmi důležité věnovat dostatek času k výběru toho správného lektora nebo jazykového kurzu. Lektor by měl mít ideálně pedagogické vzdělání, aby věděl, jak s měnícími se emocemi dítěte co nejlépe pracovat. Kromě toho si dítě také musí k lektorovi vybudovat důvěru a cítit se s ním příjemně.

Kdy je tedy nejlepší čas začít s angličtinou u dětí?

Odpověď na tuto otázku bohužel není tak jednoznačná. U dítěte vyrůstajícího v bilingvní rodině je samozřejmé, že se dítě bude se dvěma jazyky potýkat už od samotného narození. Není ovšem dobré dítě už v takto raném věku druhému jazyku učit. Ve věku okolo tří let je už dostatečně zakotvený mateřský jazyk, je tudíž možné začít zařazovat do života i jazyk cizí. Pokud se dítě nepohybuje v bilingvním prostředí, i v tomto případě je možné začít s výukou angličtiny po dosažení tří let, je ale nutné, aby dítě bylo angličtině vystaveno co nejčastěji, jinak výuka spíše přínosná nebude.

Máte zájem o jazykové doučování pro Vaše dítě? Kontaktujte nás!

Pokud uvažujete nad jazykovým doučováním pro Vaše dítě, máme spoustu zkušených lektorů, kteří se pro výuku dětí přímo narodili! Domluvte si ukázku jazykového doučování zdarma nebo nás přímo kontaktuje na e-mailu info@jazykovedoucovani.cz či na telefonním čísle 774 118 911.

Hlavní menu

Kontaktujte nás

Dokumenty